Biřmování 2020

Vánoční koncert 2019

I.+II. adventní týden + sv. Mikuláš (prosinec 2019)

Pouť ke sv. Ignáci (4.8.2019)

Sv. Mikuláš 2018

Požehnání školákům 2018 (2.9.2018) - fotografie poskytla Ing. Petra Fleischmanová

Fotografie chrámu na Borové z ptačí perspektivy (autor: Igor Kaliský)

Setkání ministrantů 2018 - Olomouc

Chrámový sbor ze Šumperské farnosti na Borové

70. narozeniny Otce Petra

Slavnost sv. Josefa na Borové 2018

Ministrantský sbor 2018

Setkání ministrantů na faře

Posezení s aktivními členy farnosti

Ministrantský sbor

Živý Betlém 2017 - Borová

Sv. Mikuláš 2017 - video

Sv. Mikuláš 2017

Setkání zpěváků 2017

Fotografie ministrantského sboru 2017 včetně paní Štěpánky

Poděkování za úrodu 2017

Společná fotografie našich farníků - Celostátní setkání mládeže 2017 (Olomouc)

Začátek školního roku 2017 + poděkování dvěma farníkům za službu na salaši

Slavnost Božího Těla 2017

Svatodušní vaječina 2017 (červen 2017)

Živý Betlém 2016 - Borová

Živý betlém 2016 - Pržno

Výměna oken -Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - Pržno

Vánoční koncert 2016

40 let kněžství Otce Petra Hrubiše (červen 2016)

Svatodušní vaječina 2016 (červen 2016)

Sv. Mikuláš 2015

Poděkování za úrodu 2015

Mše svatá u kaple na Nové Vsi (květen 2015)

Skauti ve farnosti Borová (duben 2015)

Sv. Valentýn na faře (únor 2015)

Poděkování farníkům a dobrovolníkům na faře (leden 2015)

Zajímavé pohledy z okna fary (2014)

Ekonomická rada farnosti (2014)

Sv. Mikuláš ve farnosti Borová (prosinec 2014)

Svatodušní vaječina (červen 2014)

Prázdninový pobyt rodin (2014)

Fotografie ze setkání společenství mládeže na faře (květen 2014)

Slavnostní koncert k příležitosti rekonstrukce varhan (květen 2014)

Velikonoční vigilie Bílé soboty včetně svěcení katechumenů (duben 2014)

Velikonoční slůvko pro děti (duben 2014)

Květná neděle, představení katechumenů (duben 2014)

Fotografie Borovské scholičky (duben 2014)

Fotografie Borovské omladiny (duben 2014)

Brigáda Borovských a Frýdlantských farníků na naší faře (duben 2014)

Fotografie z probíhající opravy varhan (duben 2014)

Detailní fotografie z probíhající opravy varhan (2014)

Oslava sv. Valentýna se snoubenci na faře (2014)

Fotografie rekonstrukce varhan

Fotografie kostela sv. Ignáce a jeho okolí